تبلیغات
گیلان جان - عید قربان مبارک...
تاریخ : یکشنبه 13 مهر 1393 | 01:46 ب.ظ | نویسنده : مرتضی

به بهانه ی عید قربان

"گوسفنده دیله گب"
از : شهرام دفاعی

خوداوندا می تقدیرا واگردان
مرا مغضوبِ تی درگا نگردان

خوداوندا چره تنها فقط من؟!!
ایتا بدبخت به اَ دونیا فقط من؟!!

خروسخوانَ کی شم باغ و بولاغان
غروب اَیم ؛ ایسم دِ درب و داغان

جه بس کی خسته یم، می درد علاوه؛
ناره قوّت می چانه کی، بساوه

عروسی و عزا مره ایتایه
عروس پای جیر می قتلگایه

جوان، روانَه بوستی خانه یه بخت
اونی ضامن منه گوسفند بدبخت

همه دُوید عروس دامادِ همرا؛
فاکش دِکِش دره قصاب می امرا

فاگیفته دیلخوشی جه تازه خانه
می سر واستی بشِهِ جه اَ میانه!!

ایتا پا سر ایسا کی توند و فوری
حسودِ آدمانِ چشم کوری

حَسَه خونی فِبِه خانه درِ سر
جه من بختر کیه کی؟ خاکَ می سر

خودا ورجه بوشو، ببوسته خوشنام
واگردسته، بیگیفته می سرَ بام

مره فکرا درم بشم ایتا روز؛
بگم تومامَ بوسته؛ من ببوم بوز!!!

مگرشاید جه من دِ دس بیگیرید
ایجور دیگر خو حاجتَ فاگیرید

ایتا ماشین هینِه با جانِ ساقی
ایی پنجا قرض و قول و قسط باقی

نه دس فرمان دره نه دیدِ کافی
خو عیبَه می مرا کونه تلافی

مریضم خُبَ بِه ، نیبِه مره سود
می چشم مئن شِهِه آخر اونی دود

ایتا سهلِ شکارِ در َسلَم من!!
مریض اینتخابِ اولم من!

سلامتی ویریشتی؛ خاب بمن چی؟
عذابِ جه جیویشتی ؛ خاب بمن چی؟

تی کارم عیزراییل جَه بامو جور
می سر واستی بشه دِ زیر ساطور!!

جه کار ان خلایق خستا بوستم
خوداوندا چره من خر نبوستم؟!!

درسته خر هیزار فرمان ببرده
ولی آخر خو جانَ در ببرده

درسته مغزِجَه تعطیلِ هَن خر
دِ قوربانی نیبِه کی دست آخر!!!

بیدین بیچارَه بوستم، دِ چی ام من؟
به خر بوستن الان دِ راضی ام من!!

بامو هرکس می احوالَ بیگیفته؛
ببوسته گرگ و می جانَ فاگیفته!

اردیبهشت 93
دفاعی
طبقه بندی: شعر گیلکی،
برچسب ها: گیلکی، عید قربان،

  • راکت
  • گسیختن
  • کارت شارژ همراه اول