تبلیغات
گیلان جان - کشتی گیله مردی
تاریخ : جمعه 22 فروردین 1393 | 03:01 ب.ظ | نویسنده : مرتضی

کشتی گیله مردی ، سنّت گیلان جا نسل به نسل گردهه تا اَمه دوران جا

چی پهلوانانی یَه خطهء گیلان بیده نقله هزاران محل جی امه پیران جا

خوش قدوقامت،قشنگ،سرومانستن بلند ببروپلنگ رم کودِه،اوشان مشتان جا

وقتی نیایشکنان،نعره مرا واز کودید زمین دلرزسته پاک،هوپرسه میدان جا

ادب تماشایی بو، بین أ پهلوا نا ن وقتی برنده خواسته،عذر حریفا ن جا

برنده شرمنده بو،پیش بکفته حریف ماچ دیی تانبه، خوار ،خو یاران جا

مرام افتادگی خصلت پهلوان بو انه که نام اوشان،زنده یه گیلان جا

در دل خاک،خفته،چی پهلوانان ایسد ! هر ایتا داشتید چقدر ،دور خو دوران جا

دست اوشان جه دنیا،ببوسته کوتاه،الن رحمت حق به واره اوشان قبران جا
طبقه بندی: گیلان شناسی، شعر گیلکی،
برچسب ها: کشتی گیله مردی، شعر گیلکی،

  • راکت
  • گسیختن
  • کارت شارژ همراه اول